• Phùng Thị Hồng Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   01678184339
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Bé Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ Tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   01692353360
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: