- Phụ huynh của các em học sinh có tên trong danh sách đến tại trường THCS Long Hưng nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập.- Thời gian: Lúc 13g30, ngày 7/11/2018.- Khi đi mang theo sổ ...